19 czerwca 2024

Fala uderzeniowa Warszawa

Ogólnopolska encyklopedia internetowa – Fala uderzeniowa info

Rehabilitacja Warszawa

Sprawność fizyczna to jedna z głównych składowych zdrowia. Niepełna sprawność fizyczna przysparza wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu. Każdy kto ją utraci na drodze wypadku, operacji lub choroby, dąży do szybkiego jej odzyskania. W tym celu pomagają fizjoterapeuci sprawujący opiekę nad pacjentem w trakcie procesu rehabilitacji.

Rehabilitacją leczniczą określa się proces przywracający pacjentowi pełną lub maksymalnie możliwą w danym okresie czasu sprawność fizyczną. Za skuteczną rehabilitację uznaje się taką, która pozwala pacjentowi, wykonywać czynności, które wcześniej sprawiały trudność. Rehabilitacja uznawana jest za ważną część procesu terapeutycznego, na równi z innymi sposobami leczenia. Ponadto udowodniono, że ma wpływ na efektywność całego procesu terapeutycznego, ponieważ powrót do sprawności fizycznej po przebytej operacji lub chorobie ma pozytywny wpływ na ludzką psychikę, co przekłada się na szybsze leczenie.

W Polsce zbudowano tzw. klasyczny model rehabilitacji według tego założenia rehabilitację cechuje:

· Wczesność – wczesne wprowadzenie rehabilitacji zwiększa szansę na odzyskanie dawnej sprawności przez pacjenta,

· Powszechność – z rehabilitacji skorzystać może każdy, kto jej potrzebuje, bez względu na wiek i rokowanie pacjenta; bez względu na status społeczny i jego dochody,

· Ciągłość – rehabilitacja jest procesem, który nie powinien być przerwany, powinien odpowiednio długo trwać i nie być skracany, aby był skuteczny.

· Kompleksowość – nad pacjentem rehabilitowanym opiekę sprawuje zespół specjalistów, wyznaczany indywidualnie, odpowiednio do potrzeb pacjenta, a proces rehabilitacji prowadzony jest przy użyciu wielu dostępnych technik i terapii; działania ukierunkowane są na wszystkie sfery pacjenta ( psychiczne, duchowe, zachowania społeczne, fizyczne).

Rodzaje rehabilitacji

Na polskim rynku jest dostępne kilka rodzajów rehabilitacji, sposób terapii dobiera się w zależności od schorzenia pacjenta. Dostępne rehabilitacje to:

· Neurologiczna – stosowana u pacjentów po przebyciu urazu neurologicznego oraz poważniejszych urazów, terapia zazwyczaj trwa od 3-6 tygodni,

· Kardiologiczna – wykonywana u pacjentów po zawale serca, zazwyczaj trwa około miesiąc,

· Pulmonologiczna – stosowana jest w sytuacji chorób układu oddechowego, prowadzona jest przez ok. 3 tygodnie,

· Specjalistyczna – tego typu rehabilitacji potrzebują osoby niedowidzące, niewidome, głuchonieme oraz nieme; stosowana jest także u dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi oraz u kobiet po przebytej mastektomii.

Zabiegi wykonywane podczas rehabilitacji:

Fizjoterapia jest jednym z głównych elementów rehabilitacji. Polega na stosowaniu wybranych zabiegów. Najczęściej stosowane zabiegi to:

· kinezyterapia – tzw. leczenie ruchem, dla każdego pacjenta opracowywany jest indywidualny program ćwiczeń , który ma przywrócić choremu sprawność lub stać się samodzielnym w miarę jego możliwości;

· masaż – wpływa rozluźniająco na mięśnie, wzmacniająco na stawy, poprawia krążenie, pomaga pozbyć się bólu i napięcia, także tego o charakterze psychosomatycznym;

· jonoforeza –w terapii wykorzystywane zostają bodźce elektryczne, które pobudzają nerwy i łagodzą ból, dodatkowo poprawiają przemianę materii;

· leczenie polem magnetycznym – dzięki wykorzystaniu pola magnetycznego możliwe jest złagodzenie dolegliwości bólowych, terapia ta polecana jest osobom np. po przebytych złamaniach lub cierpiących na reumatyzm;

· hydroterapia – terapia wodą, bolące lub zmienione przez chorobę miejsce wystawia się na działanie wody;

· krioterapia – inaczej leczenie zimnem, stosowane w leczeniu bólu, działanie rozluźniające napięcia mięśni;

· balneoterapia – terapia polegająca na wykonywaniu kąpieli wodnych, prowadzona przede wszystkim w specjalnych ośrodkach lub sanatoriach.